Aantal jobstudenten in de lift

AN VAN DE VOORDE

In 1999 zijn liefst 299.988 jobstudenten aan de slag geweest, een kleine 12.000 meer dan het jaar voordien. Ook het aantal bezoldigde dagen steeg van 4,6 tot 4,75 miljoen, terwijl het werknemersaantal licht daalde van 31.653 tot 31.613.