Febetra wil keuze tussen tolheffing of eurovignet

De vervoersfederatie Febetra zegt dat een tolheffing op de Antwerpse ring voor vrachtwagens niet mogelijk is. "Een Europese richtlijn sluit uit dat je tegelijk voor tol én voor het eurovignet kiest," zegt directeur Philippe Degraef. Febetra is op termijn voorstander van een "eerlijker" kilometerbelasting.

BELGA

Vlaams minister van mobiliteit Steve Stevaert kwam zondag met het voorstel aanzetten om vrachtwagens die de ring rond Antwerpen gebruiken tolgeld te laten betalen. Dat geld zou kunnen gebruikt worden voor de alternatieve financiering van werken aan de ring of voor het bekostigen van een vierde oeververbinding.

Een Europese richtlijn laat aan de lidstaten de keuze om te opteren voor een tol- of een vignetsysteem, zegt Degraef. België koos voor het eurovignet, waarbij vrachtvervoerders jaarlijks een forfaitbedrag wordt aangerekend ongeacht het aantal afgelegde kilometers.

Het tolsysteem, dat in Frankrijk, Italië en Spanje wordt gehanteerd, is eerlijker, zegt Degraef. De vervoerders moeten betalen naargelang het aantal kilometers ze hebben afgelegd. Duitsland, dat nu nog het eurovignet gebruikt, zou ook met een kilometerbelasting van start gaan.

Bovendien is een tolheffing op ringwegen bijna ondoenbaar en zal het de verkeersproblemen nog doen toenemen, weet Degraef nog. In het buitenland wordt enkel tolgeld betaald op snelwegen tussen de steden en niet op ringwegen.

Om het mobiliteitsprobleem rond vrachtvervoer op te lossen volstaat één geïsoleerde maatregel niet, zegt Degraef. 88 procent van de goederen dat via de weg wordt vervoerd, legt een afstand van minder dan 150 km af. De industrie plantte zich de laatste decennia in langs de snelwegen, het zal dus niet zo makkelijk zijn om dat zomaar om te draaien, aldus nog Febetra.