Bond treingebruikers betreurt staking

De Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB) betreurt dat de treinreiziger door de stakingen opnieuw de dupe is van een "weinig verheffend machtsspel". De BTTB vraagt daarom dat er een gewaarborgd minimumaanbod komt op spoorstakingsdagen, "zoals dat ook in andere openbare sectoren gebruikelijk is".

BELGA

Voor de verbruikersbond bestaan er andere sociale drukkingsmiddelen zoals bijvoorbeeld nultariefacties. "Jammer genoeg verkiezen de spoorbonden het "mediatieke" beeld van moegetergde reizigers, stilstaande treinen en verlaten stations om hun eisen kracht bij te zetten