Nieuw Filmfonds moet meer zijn dan geldkraan

Print
Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux - sedert augustus ook bevoegd voor het filmbeleid - wil positief samenwerken met de filmsector, daarbij gebruikmakend van de instrumenten die de sector en Mediaminister Dirk Van Mechelen hebben opgebouwd. Dat zei Anciaux zaterdagavond tijdens een informele ontmoeting met vertegenwoordigers van de filmsector, ter gelegenheid van de Belgische Dag op het filmfestival van Gent.
Anciaux gaf op voorzichtige wijze aan wat voor hem mogelijke klemtonen in het filmbeleid worden. Zo vindt hij dat het Vlaams Audiovisueel Fonds (in de sector kortweg 'het Filmfonds') zich niet uitsluitend dient bezig te houden met productieondersteuning. Dit fonds begint vanaf 1 januari 2002 te functioneren en kan jaarlijks een half miljard frank (12,4 miljoen euro) verdelen.

.

Nu in het nieuws