Evaluatie acties VS op top van Gent

Op de Europese top van Gent zullen de 15 EU-lidstaten de Amerikaanse actie in Afghanistan evalueren. Dat heeft premier Guy Verhofstadt zondag verklaard.

BELGA

De regeringsleider verwees naar het standpunt dat de EU eind september op de bijzondere top van Brussel innam naar aanleiding van de gebeurtenissen van 11 september. Toen stelden de 15 dat een Amerikaans antwoord legitiem is, maar tegelijkertijd ook gericht diende te zijn.

"We hebben samen een beslissing genomen, we zullen die vrijdag samen evalueren", zei de premier, die erop wees dat de groenen - die eerder eisten dat de Amerikanen de acties stopzetten - het daarmee eens zijn. Toch voegde Verhofstadt er ook aan toe dat er momenteel weinig of geen redenen zijn om te zeggen dat de Amerikanen hun boekje te buiten gingen.

Nu in het nieuws