Ludieke actie voor invoering Tobintaks

Enkele honderden jongeren hebben zaterdagnamiddag op de Grote Markt van Veurne actie gevoerd voor de invoering van de Tobintaks, de belasting op financiële speculatie. Tegelijkertijd wilde het 11.11.11-comité van Veurne de Westhoek mobiliseren voor het Geweldloos Manifest, een betoging op 19 oktober in Gent naar aanleiding van de Europese top.

BELGA

Volgens het 11.11.11-comité van Veurne kan de Tobintaks riskante internationale kapitaalbewegingen afremmen en zodoende grote financiële crisissen helpen vermijden