Twee miljard voor gemeenten op budget federale politie

De begroting 2002 van de federale politie, met inbegrip van het luik geïntegreerde werking, bevat voor 2,2 miljard frank (54,54 miljoen euro) aan bijkomende middelen voor de gemeenten. Dat meldt minister van binnenlandse zaken Antoine Duquesne maandag. De totale begroting van de federale politie neemt volgens hem met 15 procent toe.

BELGA

BR>

Naast de eerder toegezegde 1,4 miljard frank (34,71 miljoen euro) voor de verhoging van de dotatie, besliste de regering tijdens de begrotingsbesprekingen ook de steunverlening - wedden van de leerlingen, sociaal-secretariaat, medische dienst, informaticasteunverlening, ... - aan de gemeenten met 800 miljoen frank (19,83 miljoen euro) op te trekken tot 3,1 miljard frank (76,85 miljoen euro).

De stijging van de begroting van de federale politie is tevens het gevolg van het feit dat voortaan pensioenbijdragen geheven worden op de wedden die zullen worden doorgestort naar het geïntegreerd pensioenfonds. Dit is echter een budgettair neutrale operatie omdat de betaling van de pensioenen vroeger door de staat gebeurde. In de begroting werd ook een provisie ingeschreven voor de veiligheidsmaatregelen in het kader van de overgang naar de euro. In deze begroting is geen rekening gehouden met de toetsing die momenteel in een aantal testzones plaatsvindt van de meerkost van het nieuwe politiestatuut. De resultaten daarvan worden binnen één maand verwacht.