Vlaams Blok geeft Antwerpse coalitie slechte cijfers

Het Vlaams Blok, met 20 op 55 zitjes in de raad de grootste oppositiepartij in Antwerpen, geeft de coalitie van burgemeester Detiège één jaar na de gemeenteraadsverkiezingen een slecht rapport: amper 3 op 10. Fractieleider Dewinter van het Blok heeft het puntenboekje maandagmiddag uitgedeeld en de voor en tegen's op een rij gezet.

BELGA

BR>

De pro-punten zijn vlug opgesomd. De zomermanifestaties scoren goed voor het Blok, ook de eerste sanering van de stadsfinanciën haalt een goed cijfer, samen met als de gescheiden ophaling van PMD-afval en het parkeerplan voor de stad.

Volgens het Blok heeft de Antwerpenaar in oktober j.l. gekozen voor een centrum-rechtse meerderheid. Daarom blijft fractieleider Dewinter zich ergeren aan het centrum-linkse beleid van Detiège Twee. Hij beschouwt VLD en CD°V als 'de kruiwagens van groen-links', merkt op 'dat het cordon sanitaire de belangrijkste reden is waarom een goed bestuur met een krachtig beleid in Antwerpen onmogelijk is' en beschouwt SP-fractieleider Patrick Janssens als de echte burgemeester van Antwerpen.

Dewinter verwijt burgemeester Detiège een gebrek aan leiderschap, noemt Antwerpen de ideologische experimentele zandbak voor groen-links en haalt zwaar uit naar schepen Coolsaet (VLD) omwille van haar dure dienstwagen en haar partijgenoot Grootjans van Veiligheid. Volgens het Blok stijgt het aantal misdaden in Antwerpen met zowat 5 procent per jaar, vorig jaar zelfs met 7 procent. Conclusie van Dewinter: de Antwerpse coalitie is 'op drift'. Hij suggereert dat een tweede en een derde saneringsoperatie nodig zullen zijn om de stad financieel weer gezond te maken.