Ecolo vraagt respect voor mensenrechten

Elke militaire actie moet gebeuren binnen het absolute respect voor de internationale mensenrechten. Dat zegt Ecolo in een reactie op de bombardementen op Afghanistan. Volgens de Franstalige groenen "moeten de schuldigen van de laffe aanvallen van 11 september, die meer dan 6.

BELGA

000 onschuldige slachtoffers hebben gemaakt, worden berecht en gestraft". Maar Ecolo onderstreept dat de burgerbevolking in geen enkel geval, rechtstreeks of onrechtstreeks, als doelwit kan genomen worden. Het gebruik van kernwapens is natuurlijk uitgesloten, maar ook wapens met verarmd uranium, fragmentatiebommen of anti-persoonsmijnen zijn volgens Ecolo uit den boze