Sidmar-directie en bediendenvakbonden overleggen

De directie van Sidmar en de bediendenvakbonden hebben maandagmiddag vergaderd over het besparingsplan dat de Gentse staalreus vorige donderdag aankondigde. In totaal zouden de komende drie jaar 255 bedienden moeten afvloeien.

BELGA

BR>

De vakbonden eisen dat het besparingsplan niet zal worden misbruikt om de werklast te verhogen. Voorts benadrukken ze dat er ruimte moet blijven voor verjonging en dat de bouw van de Sidcomet-installatie essentieel is voor de toekomst van Sidmar. In een gemeenschappelijke verklaring zegden de vakbonden dat het besparingsplan geen instrument mag zijn om de werklast op te trekken. "We staan erop dat de afspraken in de recente cao's rond een betere combinatie van het beroeps- en privéleven niet worden teruggeschroefd," zegt Eddy Ballaux van het BBTK.

Voorts eisen de vakbonden ook dat er ruimte blijft om een toekomstgericht personeelsbeleid te voeren. "Bovendien benadrukken we nog eens dat de gevraagde inspanningen over de verschillende personeelsgroepen op gelijke wijze moeten worden verdeeld," voegt Ballaux eraan toe.

De vakbonden eisen ook dat ze voldoende mogelijkheden krijgen om met hun achterban te communiceren. "Van de kant van de directie is duidelijk gemaakt dat de communicatie met het personeel via een intern netwerk van 'Sidmar-berichten' zal gebeuren," zegt Ballaux. "We vinden het essentieel dat de vakbonden over gelijkaardige kanalen kunnen beschikken."

De vakbonden hebben de directie ook gevraagd hoe het zit met de bouw van de Sidcomet-installatie. "Die installatie, goed voor een investering van 10 miljard frank (250 miljoen euro), moet ervoor zorgen dat Sidmar meer staal kan produceren," legt Ballaux uit. "Nu moet Sidmar zich teveel door externe bedrijven laten bevoorraden en dat is erg verlieslatend". De vakbonden vragen nog dat het bedrijf in de toekomst zijn verantwoordelijkheid zou nemen in duurzame investeringen in milieu en veiligheid.

Vorige week maakte Sidmar bekend dat het de komende drie jaar zo'n 900 werknemers wil doen afvloeien. De maatregel maakt deel uit van een besparingsplan dat de exploitatiekosten van het bedrijf jaarlijks met ongeveer 175 miljoen euro moet doen dalen. Er zouden geen naakte ontslagen vallen.