Statuut Europese NV goedgekeurd

De 15 EU-ministers van Arbeid en Sociale Zaken hebben maandag het statuut van de Europese nv goedgekeurd, net zoals de vertegenwoordiging van de werknemers in die vennootschappen. Eenendertig jaar is er aan gewerkt, maar volgens de Europese werkgeverskoepel Unice had men zich die moeite kunnen besparen. Doordat er heel weinig harmonisatie is, wordt te veel overgelaten aan de lidstaten, aldus Unice.

BELGA

BR>

In 1969 kwam een eerste voorstel van de toenmalige Europese Commissie op tafel. 31 jaar, 3 maanden en 8 dagen geleden, zo heeft Belgisch minister van Arbeid Laurette Onkelinx, momenteel EU-voorzitter, berekend. De bedoeling was en is om het voor bedrijven makkelijker te maken om tegelijk in verschillende EU-lidstaten actief te zijn. Zo kunnen de verschillende nationale bedrijven zich omvormen tot één Europese nv, volgens eenzelfde juridisch statuut, een uniek geheel van regels en één systeem van financiële informatie. Een heel moeilijk punt was al die jaren de werknemersvertegenwoordiging, waar de diverse Europese gewoonten en systemen moeilijk in een compromis te versmelten zijn.

De Europese bedrijfswereld was al die jaren de voornaamste pleitbezorger voor een Europese nv, maar is nu ontgoocheld. Unice verwacht niet dat veel bedrijven het nieuwe statuut zullen aannemen. Daarvoor is er te weinig geharmoniseerd en mogen de lidstaten nog te veel elk afzonderlijk invullen. Hierdoor worden de voordelen van het nieuwe statuut minimaal.