Delwaide roept loodsen op tot spoedoverleg

De Antwerpse havenschepen Leo Delwaide roept de loodsen op hun acties te beëindigen. Sinds vrijdagochtend voeren de loodsen, aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Loodsen (BVL), stiptheidsacties door alle veiligheidsvoorschriften te eerbiedigen. Daarnaast vraagt Delwaide het Vlaams gewest om concreet werk te maken van de uitbouw van een autonoom loodswezen, naar voorbeeld van het autonome Antwerpse Havenbedrijf.

BELGA

BR>

"Ik roep de Vlaamse regering op onmiddellijk een oplossing te zoeken voor dit probleem en komaf te maken met tussenstappen zoals de Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen. Deze tussenoplossingen betekenen enkel tijdverlies."

Volgens Delwaide moet de Vlaamse regering structureel denken en de klachten van de loodsen niet één voor één aanpakken. "We moeten werken aan een fundamentele, definitieve oplossing en dat kan niet binnen het huidige kader."

In tussentijd vraagt de havenschepen de loodsen om hun acties stop te zetten. "We hebben het signaal begrepen. Laten we de zaken uitpraten zonder de Haven van Antwerpen verdere schade te berokkenen." Delwaide is bezorgd over de gevolgen van de staking. Volgens hem reageerden de loodsen "op niet proportionele wijze op een toestand die verder onderzoek verdiend." "Met hun acties geven de loodsen het internationale imago van het Antwerpse Havenbedrijf een nieuwe klap, na het stilleggen van de bouw van het Deurganckdok."

Ook de werkgevers, verenigd in de Antwerpse Gemeenschap van de Haven (AGHA), klagen over de slechte timing van de acties. Zij noemen het tijdstip van de stakingen "venijnig en dramatisch". Toch willen ze samen met de loodsen "pleiten voor een modern krachtdadig bedrijf".

Delwaide biedt de beide partijen aan te bemiddelen. "Het Havenbedrijf wil tussenkomen om concreet werk te maken van een oplossing voor dit probleem. We hebben de nadelen van zo'n overgangsstatuut aan den lijve ondervonden, voordat het Havenbedrijf een autonoom publiek bedrijf werd."

De loodsen zijn boos omdat er geen globale oplossing komt voor problemen, die al jaren aanslepen. Ze klagen onder meer dat het management niet functioneert en dat de beloodsingsystemen op verschillende punten verloederd zijn.

Op dit moment liggen er nog zo'n 15 schepen voor de kust van Oostende voor anker om de Antwerpse haven binnen te varen. De gemiddelde wachttijd bedraagt ongeveer 15 uur. In het totaal liepen sinds vrijdagochtend een veertigtal schepen vertraging op, die varieerde van 1 tot 24 uur. Voor de vertrekkende schepen is de achterstand bijgewerkt.