Meer politie in moslimwijken

Er komen meer politiepatrouilles in 'probleemwijken' in de grote steden. «Daarmee bedoelen we niet enkel de Europese Wijk in Brussel, maar ook wijken waar voornamelijk moslims wonen», zegt Laurent Panneels, kabinetswoordvoerder Binnenlandse Zaken. De

FRANK JACOBS

maatregel kadert in de verscherpte veiligheidsmaatregelen na de Amerikaanse aanvallen op Afghanistan