Duquesne laat onderzoeken of Doel aanslag aankan

Wat is de impact van een Boeing 747 die met een snelheid van om en bij de 900 kilometer per uur invliegt op de kerncentrale van Doel. Dat moet een onderzoek in opdracht van de federaal minister Duquesne en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) uitmaken. Eerder onderzoek in opdracht van Electrabel, eigenaar van de kerncentrales van Tihange en Doel, is ontoereikend.

BELGA

BR>

VLD-senator Van Riet bezocht eind september de kerncentrale in Doel. "Het concept van een dergelijke centrale is niet berekend op de impact van, bijvoorbeeld, een Boeing 747 op topsnelheid met vleugels vol kerosine. Met de recente gebeurtenissen in de Verenigde Staten in het achterhoofd dient men daar echter wel rekening mee te houden."

"De directie veiligheid van Doel en Electrabel relativeren de dreiging. Enerzijds hebben ze de veiligheidscriteria voor de centrale herberekend met nieuwe gegevens, zoals de impact van een vliegtuig. Ze komen tot de conclusie dat Doel dergelijke calamiteiten aankan. Anderzijds veronderstelt de veiligheidsdirectie dat zelmoordpiloten automatisch op de in het oog springende koeltorens zouden invliegen. Die torens zijn een pak minder gevaarlijk dan de eigenlijke reactorruimte", aldus Van Riet.

Volgens de VLD-senator klopt de nieuwe 'veiligheidsberekening' niet. "Aan de ene kant omdat de herberekening van de veiligheid niet toereikend is. Men is uitgegaan van een crash met een burgerluchtvaartvliegtuig dat tegen 300 tot 400 kilometer per uur vliegt. Zo'n toestel haalt echter vlot 900 kilometer per uur. Aan de andere kant zouden zelfmoordpiloten wel degelijk weten waar de meest kwetsbare plek van de centrale, de reactor, zich bevindt en niet op de koeltoren crashen."

Deze bevindingen waren voor Van Riet de aanleiding om federaal minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne te vragen of een nieuw veiligheidsonderzoek niet wenselijk is. Minister Duquesne heeft dat extra onderzoek dan ook besteld, in samenspraak met het FANC, bij AIB-Vincotte. Dat heeft de woordvoerder van de minister, Laurent Panneels, bevestigd. Wanneer dat onderzoek rond moet zijn, is nog niet bekend.