Geen bezoekers meer voor Doel en Tihange

De kerncentrale van Doel ontvangt geen bezoekers meer. Dit op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Duquesne. Een en ander gebeurt uit veiligheidsoverwegingen.

MARC BALDUYCK

BR>

Doel is een populaire uitstap bij nogal wat Vlaamse verenigingen en organisaties. Elke maand lieten zich hele busladingen geïnteresseerde bezoekers de werking van een nucleaire centrale uitleggen. Het bezoek diende wel zes weken op voorhand aangevraagd te worden. Bovendien moest de organisatie telkens een lijst met alle namen van de bezoekers, hun woonplaats, geboortedatum enz. bezorgen. Een en ander werd dan kennelijk afgepunt.

In de gegeven omstandigheden kan dit niet meer. De vrees dat de internationale terroristen weerwraak zullen willen plegen voor de Amerikaanse bombardementen op Afghanistan heeft er minister Duquesne toe aangezet om de bezoeken voorlopig te stoppen. Een kerncentrale is nu eenmaal een strategisch gegeven bij de energiebevoorrading van het land. Ook het gegeven nucleaire straling en de gevolgen daarvan bij een eventuele aanslag zijn belangrijk. Dezelfde maatregel geldt voor de centrale van Tihange.