Maximumstraf voor Gentse serieverkrachter

De krijgsraad heeft maandagmiddag de serieverkrachter Albert Verstuyft (44) uit Gent, eerste korporaal-chef bij de para's veroordeeld tot 20 jaar cel en 10 jaar ter beschikkingstelling van de regering. De krijgsraad sprak de maximumstraf uit, conform de vordering van de auditeur. De vraag van de verdediging dat een psychiatrisch deskundige zou worden aangesteld, werd niet ingewilligd.

BELGA

BR>

Verstuyft stond terecht voor een veertigtal zedenfeiten, waaronder veertien verkrachtingen en dertien pogingen tot verkrachting van vooral jonge vrouwen. De feiten werden gepleegd tussen het najaar van 1992 en maart 2001. De verkrachtingen van de beroepsmilitair zorgden voor een ware angstpsychose in het Gentse. Op 28 maart 2001 werd de atletisch gebouwde man, 1,91 meter en 101 kilo zwaar, uiteindelijk door een opmerkzame politiepatrouille ingerekend.

De man legde uitvoerige bekentenissen af. Over de volledigheid daarvan bestaat echter geen uitsluitsel. Van sommige bekende feiten heeft men nooit een slachtoffer gevonden. Van de 27 gekende slachtoffers stelden er zich tijdens het proces voor de krijgsraad slechts acht burgerlijke partij.