Margaretha kost Sint-Niklaas bijna half miljard

Terwijl alle betrokken diensten en bureaus volop de principes van het Margaretheplan voor de stadskern in concrete plannen aan het gieten zijn, komt er meer duidelijkheid over het kostenplaatje. Het stadsaandeel wordt geraamd op 422,8 miljoen frank.

KOEN DEWANCKEL

BR>

Blikvangers van het Margarethaplan zijn de twee parkings. De kostprijs van de volledig ondergrondse parking noord ter hoogte van de Hofstraat wordt op tachtig miljoen frank geraamd. Dat bedrag wordt eveneens naar voor geschoven voor de halfondergrondse versie op de Grote Markt. Daar komt nog eens maximaal 22,8 miljoen frank bij voor de volledig ondergrondse verdieping die de stad mee wil financieren als er voldoende belangstelling voor bestaat vanuit de privé-sector.

De grootste hap van het budget gaat evenwel naar de heraanleg van het markplein zelf: 210 miljoen frank. Voor het grondig herschikken van de verkeersstromen in de Hofstraat zal naar schatting twintig miljoen frank nodig zijn. Om een vlotte doorstroming tussen de diverse parkings te garanderen, wordt rekening gehouden met tien miljoen frank voor een systeem van dynamische parkeergeleiding.