Vlaamse regering keurt decreet interlandelijke adoptie goed

De Vlaamse regering heeft vrijdag een ontwerpdecreet goedgekeurd dat instemt met het verdrag inzake interlandelijke adoptie. Dat decreet kwam er omdat België het verdrag van Den Haag nog niet heeft geratificeerd, zo legde minister van welzijn Mieke Vogels uit.

BELGA

Onder druk van het Vlaams Parlement werkte de Vlaamse regering daarom een eigen regelgeving uit die gebaseerd is op het verdrag. Ze zet daarmee door op een moment dat ook de federale regering een ontwerp van wet aan het opstellen is met het oog op de ratificering van het verdrag, aldus Vogels. Het Vlaams decreet zal wel worden aangepast aan de federale regeling, aldus de minister. Ze hoopte vrijdag dat er een oplossing komt voor de adoptierelaties met een aantal landen van herkomst die Vlaanderen als dusdanig niet erkennen

Nu in het nieuws