'Vlaamse begroting bijstellen indien nodig'

De uitgangspunten van de Vlaamse begroting zullen worden bijgestuurd indien dat moet in functie van de economische groei. Dat herhaalde minister-president Patrick Dewael vrijdag na afloop van de Vlaamse ministerraad. De Vlaamse begroting voor volgend jaar werd opgesteld voor de aanslagen in de Verenigde Staten en gaat uit van een groei van het bruto nationaal inkomen (BNI) van 2 pct, wat in termen van het bruto nationaal product (BNP) overeenkomt met 1,9 pct.

BELGA

Dewael wees er vrijdag op dat prognoses opstellen in de huidige omstandigheden heel moeilijk is. Maar er liggen scenario's op tafel om onmiddellijk in te grijpen als dat nodig is, aldus de minister-president. Zo kan de begrotingscontrole worden vervroegd of kan er een bijkomende controle worden gedaan. Het effect van een lagere BNI-groei is voor de Vlaamse begroting overigens vrij beperkt. Een aandeel van 0,1 pct staat voor 350 tot 360 miljoen. Mocht de groei met 1 pct dalen, vertegenwoordigt dat met andere woorden een bedrag van zowat 3,6 pct. Volgens Dewael is de buffer voldoende groot om dat op te vangen.

Nu in het nieuws