Belgische banken blokkeren 45 rekeningen

Vijf Belgische banken hebben 45 verdachte rekeningen geblokkeerd voor een totaalbedrag van 7.136.000 frank (ongeveer 176.900 euro). Ook 17 andere rekeningen, waarop sinds enkele jaren geen tegoeden meer staan, zijn geblokkeerd. Verder wordt er nog bijkomend onderzoek verricht naar een aantal verdachte rekeningen.

BELGA

Het ministerie had vorige week en begin deze week brieven gestuurd naar de Belgische banken. Daarin werd hen gewezen op de verplichting om de rekeningen te blokkeren van de personen en organisaties die vermeld staan in EU-reglement 467/2001 en het ministrieel besluit van 28 augustus - dus van voor de aanslagen. Dat besluit bevatte een lijst van Taliban-kopstukken. De verplichting geldt (nog) niet voor de nieuwe lijst die de Europese commissie begin deze week uitvaardigde. Deze lijst bevat namen van 27 organisaties en individuen die banden zouden hebben met Osama bin Laden. Die lijst moet eerst nog goedgekeurd worden door de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken. Dat zou normaliter pas maandag gebeuren.

Nu in het nieuws