Uitgeverij gedagvaard door koninklijk paleis

De Belgische regering en het koninklijk paleis hebben vrijdag bij het Parijse gerecht een kort geding ingesteld tegen de uitgeverij Flammarion, omwille van de publicatie van het boek van Jean Nicolas en Frédéric Lavachery over de zaak Dutroux.

BELGA

Met de procedure willen de eisers in elk totnogtoe niet-verkocht en nog te drukken exemplaar van het boek een logenstraffing doen inlassen die stelt dat "na grondige gerechtelijke, parlementaire en journalistieke onderzoeken, de aantijgingen in het boek volledig ongegrond zijn gebleken" en dit op straffe van een dwangsom van 152,44 euro per overtreding. De zitting zal volgende donderdag plaatshebben. Volgens meester Jean-Claude Zylberstein is het boek "een samenstelling van groteske beledigingen, geruchten zonder enige grond, een ware montage van oude documenten die al elders zijn gepubliceerd, aangevuld met loze verwijten, insinuaties en leugens".

Nu in het nieuws