Beroep Western Horses verworpen

Het beroep dat de eigenaars van de NV Western Horses op Dikberd bij de provincie indienden tegen de weigering van hun milieuvergunning, is verworpen. In principe kan de burgemeester de zaak sluiten. Zo ver is het nog lang niet. De zaak kan nog beroep aantekenen bij de Raad van State. Burgemeester Jan Peeters (SP) wacht eerst die stappen af.

BART TIMPERMAN

De NV Western Horses vroeg eind vorig jaar een regularisatie aan voor haar activiteiten. Het schepencollege van Herentals weigerde de milieuvergunning omdat de zaak in ambachtelijke zone ligt. De provincie volgde die redenering. Op het paardenbedrijf wil niemand commentaar kwijt. Er moet eerst met de advocaat worden overlegd.