PIH onderzoekt Arendonkse waterloop

Het Provinciale Instituut voor Hygiëne (PIH) gaat in opdracht van het Arendonkse schepencollege de natuurwaarde van waterloop Wamp onderzoeken. De studie moet uitwijzen of een wandelweg langs de oevers mogelijk is. De studieopdracht omvat het gebied van de Wamp tussen de Kloosterstraat en natuurgebied het Goorken.

DIRK STERCKX

BR>

"Eerst maken we een inventaris op van de aanwezige natuurwaarde en dan gaan we met die resultaten een inrichtingsplan ontwerpen voor het gebied" licht Gunther Hendrickx van het PIH toe. "De idee leeft om een wandelweg langs de waterloop aan te leggen. Het is niet de bedoeling dat de wandelweg wordt verhard, maar wel in een natuurlijke omgeving behouden blijft."

Nu in het nieuws