Pensioen verliezen door te werken kan nog steeds

Oudere werklozen lopen nog steeds een groot risico een deel van hun pensioen te verliezen als ze een nieuwe baan aanvaarden die minder goed betaald is dan hun vorige. Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Eddy Schuermans van CD&V. Federaal minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke heeft begin dit jaar geprobeerd deze werkloosheidsval te sluiten door een fictief loon in te voeren voor de berekening van het pensioen, maar zijn Koninklijk Besluit is zijn doel voorbijgeschoten omdat dat fictief loon te laag ligt.

LUC STANDAERT

BR>

De 'pensioenval' is een pervers effect van de zegeningen van de welvaartstaat. Als iemand werkloos wordt, dan blijft zijn pensioen berekend op basis van zijn laatste loon, ook als hij de rest van zijn leven werkloos blijft. Als hij of zij terug aan de slag gaat tegen een lager loon, dan wordt dat lagere loon het laatste loon op basis waarvan het pensioen berekend wordt, en daalt het pensioen. Het verschil kan oplopen tot ettelijke duizenden frank per maand.

Nu in het nieuws