Uitbreiding telefoontap alleen na ruime consenses

Na 11 september vroeg de Staatsveiligheid nieuwe mogelijkheden in de strijd tegen het terrorisme, zoals de mogelijkheid om telefoongesprekken te kunnen onderscheppen zonder tussenkomst van een onderzoeksrechter. Minister van Justitie Marc Verwilghen liet gisteren in de commissie justitie en binnenlandse zaken van Kamer en Senaat weten dat hij hierover niet alleen wil beslissen.

BELGA

«Het onderwerp is te delicaat en moet het voorwerp uitmaken van een grondig debat en een brede consensus in het parlement», aldus de minister. Een gelijkaardige vraag van de Staatsveiligheid werd eerde reeds twee keer geweigerd door het parlement, in 1994 en in 1998

Nu in het nieuws