CD&V vindt huidig armoedebeleid ondermaats

In de huidige legislatuur wordt een stap achteruit gezet op het vlak van het armoedebeleid. Dat zegt de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement, die een voorstel van decreet heeft ingediend over de organisatie van zo'n beleid. De fractie hekelt dat welzijnsminister Mieke Vogels noch het parlement noch de armenorganisaties betrokken heeft bij haar plan, dat bovendien "ondergeschikt" werd gemaakt aan het nationale actieplan.

BELGA

BR>

Het actieplan van Vogels negeerde totaal de uitgangspunten voor een armoedebeleid die het Vlaams Parlement in '98 heeft uitgezet in een themadebat dat gedurende één jaar werd voorbereid door een ad hoc-commissie, aldus Riet Van Cleuvenbergen dinsdag op een persconferentie.

Officieel coördineert de Vlaamse Intersectoriële Commissie Armoede (VICA) het Vlaams armoedebeleid, maar het VICA werd voor het plan niet geraadpleegd. De werking ervan is sinds eind '99 trouwens op een laag pitje gezet, aldus Van Cleuvenbergen.

Ook de verenigingen waar de armen het woord nemen, werden niet gehoord, aldus CD&V. Dergelijke verenigingen krijgen wel jaarlijks middelen, maar zouden volgens Van Cleuvenbergen effectief moeten worden erkend en structureel gefinancierd. Ze noemt dat een basisvoorwaarde voor het Vlaams armoedebeleid. Het CD&V-decreet voorziet ook in de erkenning van ervaringsdeskundigen op het vlak van armoede.

Nu in het nieuws