Aantal partijleden nam met 1,3 procent toe

De zes grootste Vlaamse partijen zagen hun gezamenlijk ledenaantal in 2000 met 4.081 aangroeien tot 295.847, een stijging met 1,3 procent. In absolute cijfers was de grootste winst voor de VLD. Dat blijkt uit een doorlichting van de Vlaamse politieke partijen in 1999 en 2000 door de Leuvense politoloog Jo Noppe in het vakblad Res Publica.

BELGA

BR>

De VLD zag haar ledenaantal in 2000 aangroeien van 75.780 tot 79.850 (+ 5,3 procent). Ook Agalev kende een groeiend aantal leden, dat steeg van 4.281 tot 6.171 (+ 44,1 procent). Ook het Vlaams Blok - een stijging van 14.424 tot 17.167 leden (+ 19 procent) - en in mindere mate de VU - een stijging met 120 tot 15.624 (+ 0,7 procent) - noteerden een toenemend aantal leden.

De CVP (CD°V), die onder de Vlaamse partijen nog steeds het grootst aantal leden telt, zag haar ledenaantal in 2000 afkalven van 105.939 tot 103.535 (- 2,2 procent). Dat was ook het geval voor de SP, die in 2000 2.991 leden verloor (- 3,9 procent) en terugviel op 73.500.

Nu in het nieuws