Vlaams ABVV bereidt nieuw meerjarenprogramma voor

Het Vlaams ABVV roept op 15 oktober zijn militanten samen voor een themacongres onder het motto "Het ABVV in een veranderend Vlaanderen". De achterban -ongeveer 600 militanten tot nu toe- zal er in debat gaan over een aantal thema's. Het resultaat van die discussies moet uitmonden in een concreet meerjarenprogramma dat najaar 2002 definitief wordt goedgekeurd op een volgend congres. Onder meer de verhouding met de vernieuwde SP en andere progressieve partijen zal aan bod komen.

BELGA

BR>

Het congres komt twee dagen na het SP-congres van 13 oktober. Mede op basis van dat partijcongres zullen de militanten hun houding bepalen tegenover de Vlaamse socialisten, zo zegt secretaris Xavier Verboven. Het Vlaams ABVV blijft in de SP een bevoorrechte partner zien (nvdr: ze heeft onder meer een zitje in het partijbureau), maar tast ook andere partijen af. Zo is er in bepaalde concrete dossiers al overleg met Agalev. In het kader van de partijpolitieke herverkaveling is een debat over de relatie met de politiek noodzakelijk, luidt het. Het debat over de herverkaveling maakt deel uit van het thema 'overleg en politiek'. Het maatschappelijk middenveld verandert, er komen nieuwe sociale bewegingen bij (bv antiglobaliseringsbeweging) en er is de gewijzigde rol van het regionaal sociaal overleg. Die punten wil het ABVV op tafel leggen. Een tweede thema is 'interprofessionele werking'. De vakbond stelt vast er bij de militanten een groeiende behoefte is aan vorming en deskundige ondersteuning. Ook wil het ABVV in de lijn van het beleid van minister van werkgelegenheid Landuyt nadenken over de intensere rol die de vakbond kan opnemen bij de toeleiding van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt en op welke manier ze de jongeren beter kan bereiken.

De andere thema's zijn 'levenslang leren' en 'duurzaam werken'. Het ABVV stelt vast dat onderwijs nog steeds duur blijft en dat de democratisering nog niet voltooid is. Voorts moeten de mogelijkheden inzake loopbaanbegeleiding en opleiding voor de werknemers worden uitgebreid.

Nu in het nieuws