SP vraagt lagere protontarieven

Met het oog op de overschakeling naar de euro pleiten de SP-parlementsleden Peter Vanvelthoven en Hilde Claes voor een vermindering van de proton-tarieven voor winkeliers. Ze willen ook dat de periode waarin zowel met frank als euro betaald kan worden tot één maand gehalveerd wordt.

BELGA

BR>

Tijdens de overgangsperiode worden de winkeliers in de rol van mini-bankier geduwd omdat zij een maand lang voldoende kleingeld in de twee munten moeten hebben. Het socialistische kamerlid en het Vlaams parlementslid vinden dat de problemen verminderd kunnen worden door het optimaal benutten van het elektronisch betalen. Daarvoor dienen de kosten die Banksys aan de winkeliers oplegt, verminderd te worden, schrijven de SP'ers in een mededeling.

Ze stellen voor dat Banksys de 3.000 frank initialisatiekosten die bij de plaatsing van het proton-toestel aangerekend wordt, laat vallen. De aanschaf van zo'n terminal kost reeds 12.500 frank. Voorts willen ze dat de vergoeding van 0,7 procent op de omzet per verrichting verlaagd wordt tot 0,5 procent. De periode van de dubbele geldstroom dient voor de twee parlementsleden van 2 op 1 maand gebracht te worden, zoals in Nederland.

Nu in het nieuws