Extra premies voor vertrekkers Alcatel

Alcatel wil nu toch praten over de invulling van het zogenaamde 50-plus systeem. Dit houdt in dat vijftigplussers die moeten afvloeien door het bedrijf een extra vergoeding uitbetaald krijgen bovenop de werkloosheidsuitkering.

MARC BALDUYCK

BR>

Alcatel Bell wil op relatief korte termijn 277 mensen kwijt in de vestigingen van Geel, Gent en Hoboken. Eerder waren al 100 tijdelijke contracten niet meer verlengd. De vakbonden maakten tijdens de eerste gespreksronde een vast punt van het 50-plus systeem. Alcatel had dat bij eerdere saneringsrondes ook al toegestaan doch bleek eerder niet bereid om het nog eens te herhalen. De sociale contacten verliepen daarom aanvankelijk heel moeilijk.

Tijdens de eerste officiële onderhandelingsronde had de directie van Alcatel Bell nu toch een mandaat om over 50-plus te discussiëren. "Dit systeem heeft voor de ontslagen werknemers bijna hetzelfde effect als de systemen voor brugpensionering", zegt Eddy De Decker van het ACV. In de komende dagen moet nu uitgezocht worden hoeveel werknemers voor het systeem in aanmerking kunnen komen.

Ook de CAO-17-maatregel werd tijdens de onderhandelingen op tafel gegooid. Daarmee kunnen werknemers vanaf 52 met brugpensioen vertrekken. De voorwaarde is dan wel dat het bedrijf zélf als onderneming in herstructurering erkend wordt. De vakbonden brachten ook nog het thema gouden handdruk in. Die zou Alcatel moeten betalen aan alle personeelsleden die vrijwillig opstappen.

Nu in het nieuws