Post voert veiligheidsbeleid rond vijf assen

De directie van De Post heeft dinsdag de vijf strategische assen voorgesteld waarrond het veiligheidsbeleid draait dat de Belgian Post Group een jaar geleden heeft ingevoerd. Volgens de directie wierp het beleid al vruchten af. Het totale aantal agressies is het laatste jaar gedaald en het aantal ophelderingen gestegen. Toch blijft het aantal agressies op postbodes "reëel en cruciaal".

BELGA

BR>

De afgelopen tien jaar werden 5.800 medewerkers van De Post het slachtoffer van een agressie. Sommigen werden zelfs tot veertien maal overvallen. Het aantal overvallen op postkantoren zal volgens schattingen in 2001 met 43 procent afnemen in vergelijking met het gemiddeld aantal tussen 1996 en 2000 (62 in 2001 tegenover 109 gemiddeld). Het aantal agressies tegen postbodes daarentegen steeg met 23 procent (183 aanvallen tegenover 149 gemiddeld). Volgens de eerste strategische as van het veiligheidsbeleid moet de coördinatie van concept tot uitwerking op het hoogste niveau gebeuren. "Op het terrein moeten we op een uniforme en coherente manier kunnen werken", legt Paul Robrechts, veiligheidsdirecteur bij De Post, uit.

De tweede as slaat op de toepassing van technische preventiemaatregelen, zoals de inschakeling van elektronische veiligheidssystemen, om de risico's voor zowel medewerkers als klanten drastisch terug te schroeven. Op dat vlak bedroeg de investering voor 2000 en 2001 17 miljoen euro (685,78 miljoen frank), en voor 2002 werd hetzelfde budget al goedgekeurd. Bovendien zal het aantal medewerkers Security worden opgetrokken van 35 in 2000 naar 80 in 2002.

De definiëring van de veiligheids- en sensibiliseringsprocedures is de derde as van het veiligheidsbeleid. Concreet speelt De Post met het idee opleidingsessies te organiseren per doelgroep in risicokantoren en de kantoren die reeds werden overvallen.

De vierde as betreft de slachtofferbegeleiding, met onder andere de oprichting van een vzw. Ook de juridische, medische en administratieve steun krijgen permanente aandacht. Tenslotte wordt gewerkt aan een zeer intensieve samenwerking met de politie en het gerecht.

"Dit beleid heeft al belangrijke resultaten opgeleverd. Maar hoewel het totale aantal agressies afnam tijdens het afgelopen jaar, blijft het veiligheidsprobleem van postbodes reëel en cruciaal", benadrukte gedelegeerd-bestuurder Frans Rombouts van De Post. Hij vestigde er ook de aandacht op dat deze realiteit rechtstreeks verbonden is met de uitbetaling van pensioenen aan huis. "Het is een globaal en complex dossier dat met alle betrokken partijen moet worden besproken", besloot de gedelegeerd-bestuurder.

Nu in het nieuws