Volkstelling levert irritatie op

Nogal wat burgers nemen aanstoot aan het 'indiscrete' karakter van een aantal vragen die in de enquêtelijst van de nieuwste volkstelling voorkomen. Zo zijn er mensen die het informeren naar de huurprijs van hun woning of hun mobiliteit te ver vinden gaan.

LODE RAMAEKERS

BR>

Jurist Vansevenant van de privacy-commissie: «Er zijn nog méér tere punten. Er zijn burgers die zich afvragen waarom het juiste adres van de werkgever of de onderwijsinstelling moet aangegeven worden, of wat de relevantie is van de geboortedatum van de kinderen. Het allergevoeligst ligt de vraagstelling over de gezondheidstoestand van de bevraagde persoon. Wie zich kerngezond waant, zal daar wellicht niet de minste moeite mee hebben, maar het spreekt voor zichzelf dat iemand die zichzelf als

sukkelend

met zijn of haar gezondheid moet bestempelen, dat niet graag aan zo'n enquêteformulier toevertrouwd, vanuit de begrijpelijke zorg dat zo'n informatie wel eens terecht zou kunnen komen die mensen die dat niet behoren te weten.»

Er zijn nog méér 'betwiste' vragen. Waarom, zo vraagt de privacy-commissie zich ook af, wordt de burger verzocht, zijn rijksregistratienummer op te geven? Jurist Vansevenant: «In ieder geval is het Nationaal Instituut voor de Statistiek verantwoordelijk voor de verwerking van de vertrouwelijke gegevens. Als die doorgespeeld worden aan derden is het N.I.S. aansprakelijk. Klachten over de schending van de privacy worden onderzocht en als de burger kan bewijzen dat hij schade geleden heeft, kan hij voor een schadevergoeding naar de burgerlijke rechter stappen.»

Nog één bron van wrevel, tenslotte: er is ook heelwat heisa ontstaan omdat de formulieren via de post moeten verstuurd worden en vele mensen vrezen dat de meest persoonlijke gegevens van hun gezin wel eens in verkeerde handen zouden kunnen terechtkomen.

Nu in het nieuws