Gravensteen nog 10 jaar in de steigers

Tijdens opgravingen door de Gentse Dienst Stadsarcheologie in het Gravensteen werden enkele middeleeuwse houten structuren ontdekt. De opgravingen gebeuren ter voorbereiding van de tweede deelfase van de restuaratie van de walmuur van het Gravensteen. "Het is belangrijk om te weten waar de aannemer de walmuur kan penetreren tijdens de consolidatiewerken van de walmuur. Daarom moeten we de vroegere loopniveau's van de noordelijke Gravensteensector kennen", zegt stadsarcheoloog Gunther Stoops.

BELGA

BR>

Begin augustus werd gestart met het graven van de sleuf aan de binnenkant van de walmuur. Ondertussen zit men al meer dan 5 meter diep. "We hebben enkele middeleeuwse houten structuren ontdekt uit de 11de en 12de eeuw. De ene structuur, gepunte boomstammen van 1,5 tot 2 m lang maakten waarschijnlijk deel uit van een fundering. Met de andere structuur, lineair geplaatste palen die niet in de grond geheid werden, hebben we meer vragen. Het zou kunnen gaan om een palissade uit de middeleeuwse periode, maar ook een onderdeel van een bijgebouw of van een skelet dat de mote, de heuvel onder en rond het Gravensteen, bij mekaar houdt", zegt Gunther Stoops.

De archeologische opgraving gebeurt tussen twee fasen door van de consolidatie van de walmuren. "Het gaat om de vierde fase van de restauratiewerken van het Gravensteen die begin jaren tachtig werden uitgetekend. In een eerste fase werd het oostelijk bijgebouw aangepakt, een tweede fase werden de daken gerestaureerd, een derde fase was de restauratie van de donjon en het poortgebouw en nu is de walmuur aan de buurt. Het zal nog wel 8 à 10 jaar duren vooraleer we kunnen beginnen met de vijfde fase, de restauratie van het keukengebouw of het noordelijke bijgebouw", zegt Norbert Provoost, de ingenieur die instaat voor de restauratie van de werken.

Nu in het nieuws