Mobiliteitsfora in Antwerpen

Print
De stad Antwerpen organiseert eind september en begin oktober een aantal mobiliteitsfora. Die kaderen in het grote mobiliteitsplan voor de stad Antwerpen. Dat vernam Belga van het stadsbestuur. Door de complexiteit van de verkeerssituatie en de omvang van het Antwerpse grondgebied werkt de stad met negen deelmobiliteitsplannen.
Deze worden op elkaar afgestemd tot een globaal plan. De gebieden Oostrand, Ekeren en Zuidrand-Oost hebben al een forum gehad. De deelnemers maakten toen een lijst van knelpunten op, die ze overhandigden aan het studiebureau en aan de begeleidingscommissie. Hiermee kon dan rekening gehouden worden bij de uitwerking van oplossingen van specifieke mobiliteitsproblemen in de buurt. Het studiebureau heeft nu een aantal oplossingen klaar liggen. Een aantal organisaties en verenigingen mogen hier hun zegje nog over doen. Het gaat om belangengroepen, scholen, handelaarsverenigingen, wijk- en buurtwerkingen, socio-culturele verenigingen en adviesraden die zich met mobiliteit bezighouden. Ook individueel geïnteresseerde burgers kunnen deelnemen. De fora vinden plaats op 17 september in Deurne voor Oostrand, 26 september in Ekeren en 1 oktober voor Zuidrand-Oost in Berchem

.

Nu in het nieuws