Fikse rel tussen Vandenbroucke en Artsensyndicaten

Print
De oproep van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke tot ziekenhuizen en artsen om zelf paal en perk te stellen aan nutteloze onderzoeken, is direct uitgemond in een fikse rel met Marc Moens van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS.
Die beschuldigt kabinetsmedewerkers van Vandenbroucke, en van de voormalige ministers van Sociale Zaken Jean-Luc Dehaene en Philippe Busquin, ervan zélf gesjoemeld te hebben. Volgens Moens zou het kabinet van Vandenbroucke tussengekomen zijn om een onderzoek naar misbruiken, uitgevoerd door de Dienst voor Geneeskundige Controle, onder de mat te vegen. «Platte leugens», zegt de minister. «Integendeel, ik klaag vandaag een aantal verspillingen aan. De waarheid is dat meneer Moens doodsbang is van de discussie die ik begin. Een discussie nu hij nu met zijn Franstalige collega's in zijn syndicaat moet aangaan. Hij durft niet en kiest voor de vlucht vooruit.» In een open brief aan Moens eist Vandenbroucke dat hij de naam van de betrokkenen en de data meedeelt. «Indien de beschuldigingen waar zijn, is er voor die medewerkers geen plaats meer op mijn kabinet. Als u uw beschuldigingen niet kan hard maken, vraag ik u ze meteen in te trekken.» Vandenbroucke wil boetes opleggen aan ziekenhuizen en artsen die nutteloze onderzoeken en overbodige geneesmiddelen voorschrijven. Hij nodigt hen uit zelf voorstellen te doen via zijn website www.vandebroucke.fgov.be. De minister heeft onderzoek laten uitvoeren naar medische praktijken. De verschillen tussen de ziekenhuizen zijn zeer groot. Voor een appendicitis laten sommige ziekenhuizen overbodige onderzoeken uitvoeren, met labo-kosten tot vier keer hoger dan normaal. Andere ziekenhuizen stellen hun patiënten bijvoorbeeld nooit voor om tot een goedkopere vorm van nierdyalise over te gaan.
Nu in het nieuws