SP en Agalev zien vennootschapsbelasting niet zitten

De coalitiepartners SP en Agalev staan niet te springen voor een nog lagere vennootschapsbelasting dan wat op federaal niveau zal worden afgesproken, zo blijkt. De SP reageert alvast afwachtend op de blauwe vraag tot verdere lastenverlaging. "Eerst afwachten of het wel mogelijk is", luidt het op het hoofdkwartier van de SP.

Hoedanook kan het voor de Vlaamse socialisten niet dat voor de financiering van de extra Vlaamse kortingen de Vlaamse expansiesteun wordt afgeschaft. Dewael liet eerder weten dat uit die pot geld kan gehaald worden. "Die expansiesteun is nuttig, bijvoorbeeld als stimulans voor jonge Vlaamse bedrijven om met vernieuwende technieken te werken", klinkt het. Het geld van die expansiesteun spreiden over alle Vlaamse bedrijven is geen goeie oplossing, vindt de SP. Het geld is overigens onvoldoende en niet onmiddellijk beschikbaar, mits er nog minstens 2 jaar lopende uitbetalingen moeten gebeuren. Volgens de socialisten hebben Vlaamse bedrijven méér aan investeringen in onderwijs, research en opleiding, dan aan nog lagere lasten. Ludo Sannen, fractieleider van de Vlaamse groenen in het Vlaams Parlement, ergert zich in een interview met De Morgen aan "de spiraal van opbod waarin de liberalen zijn beland". Volgens hem zijn de "vrijblijvende" liberale voorstellen geen antwoord op de inzinking van de conjunctuur. Volgens de Volksunie had Dewael een lagere vennootschapsbelasting in Vlaanderen moeten hard maken tijdens de Lambermont-onderhandelingen. "Nu kon zo voorspeld worden dat de Franstaligen onmiddellijk dwars zouden gaan liggen. Zij zijn principieel tegen elke Vlaamse bijkomende bevoegdheid, hoe noodzakelijk die ook is voor een eigen goed beleid". Het Vlaams Blok dringt dan weer aan op een vervroegde bijeenroeping van het Vlaams Parlement. De partij heeft "medelijden" met Dewael en is verbolgen "over nog maar eens zoveel Franstalige arrogantie"

Nu in het nieuws