Bourgeois schuift alternatief justitieplan naar voren

Print
Een actievere rol voor de rechter, korpsoversten die optreden als managers, een efficiëntere aanwending van de beschikbare middelen, het oprichten van arrondissementsrechtbanken, de informatisering van het gerecht, snellere benoemingen en een defederalisering van justitie.
Met dit actieplan willen de VU-kamerleden Geert Bourgeois en Frieda Brepoels het gerecht uit zijn "impasse" halen. Het tienpuntenplan komt er naar aanleiding van de start van het nieuwe gerechtelijke jaar - dat maandag begint - en de voorstelling van het beheersplan voor justitie dat de regering uitwerkte. De twee VU'ers - uit het Vlaams-nationaal-kamp - zijn in elk geval niet te spreken over het justitiebeleid dat de federale regering en justitieminister Marc Verwilghen de voorbije twee jaar voerden. Ze besluiten daaruit dat het thema niet prioritair is en dat paarsgroen geen globale visie heeft op justitie. Vijf jaar na de affaire-Dutroux is de frisse wind die door justitie leek te waaien, gaan liggen, stelt Bourgeois vast. Of het nieuwe plan dat Verwilghen onlangs voorstelde een nieuwe start gaat inluiden, is volgens de VU'ers echter de vraag. "Het plan is laattijdig en fragmentarisch", luidt het. Met hun 10-puntenplan willen Bourgeois en Brepoels een alternatief aanbieden

.

Nu in het nieuws