"Graanoogst 20 procent lager dan andere jaren"

Print
Uit een bevraging door Boerenbond van lokale consulenten blijkt dat de opbrengst van de winter- en zomertarwe dit jaar in ons land vermoedelijk 20 procent lager zal liggen dan het gemiddelde van de voorbije 3 à 4 jaren. De bakkwaliteit van hetgeen geoogst werd is wel merkelijk beter.
De afgelopen dagen werd de laatste tarwe binnengehaald. De opbrengst van de wintertarwe vertoont een zeer wisselend beeld. In het oosten van het land waar men al eind september kon zaaien is de opbrengst goed. In Haspengouw wordt gemiddeld 9 ton/ha genoteerd met uitschieters tot 12 ton en in het Waalse regio Hesbaye 8,5 ton. Vanaf 9 ton kan men van een goede oogst spreken. In het westen werd pas in december gezaaid. Daar variëren de opbrengsten van 6 ton in Ieper-Poperinge, tot 6,5 ton in de Veurnse Polders, 7 ton in Diksmuide tot 8,5 ton in de regio Eeklo. De opbrengst van de zomertarwe - hier kan men vanaf 7 ton/ha spreken van een goede oogst - valt over het hele land zwaar tegen. In het oosten worden nog hoeveelheden gehaald van 3,5 tot 7 ton per ha. Ook voor de zomertarwe ligt de opbrengst in het westen van het land nog veel lager. Zo worden bijvoorbeeld vanuit het Gentse hoeveelheden gemeld van 1,5 tot 5 ton. Er werd dit jaar ook merkelijk minder ha zomertarwe uitgezaaid dan anders. Het ministerie van landbouw liet woensdag ook al weten dat er uiteenlopende resultaten werden geboekt. Vooral op percelen gezaaid in oktober op goed doorlaatbare gronden werden "zeer hoge, zelfs uitzonderlijke" resultaten bekomen. Voor de zaaiingen uitgevoerd vanaf november liggen de opbrengsten gevoelig lager, vooral in het westen van Wallonië en Vlaanderen waar in moeilijke omstandigheden laat werd gezaaid

.

Nu in het nieuws