Belg legt gemiddeld 5 tot 20 frank in het kerkmandje

Print
De katholieke Belg is - in tegenstelling tot de buurlanden - niet zo vrijgevig wanneer de koster met het mandje langskomt. "Over preciese cijfers beschik ik niet, maar munten van 5 en 20 frank maken de hoofdmoot uit tijdens een collecte", vertelt Toon Osaer, woordvoerder van Kardinaal Danneels.
In vergelijking met de Fransen, die gemiddeld 10 à 20 Franse franc geven (tussen 60 en 120 frank), is de gift van de Belgen peanuts. "In Frankrijk ligt de subsidiëring heel anders", verduidelijkt Osaer. "Daar is de collecte van belang voor onder andere de verloning van de priesters. Er wordt dan ook opgeroepen om zoveel mogelijk te geven." Ook in Ierland geeft de kerkganger heel wat meer: gemiddeld een pond (60 frank). De Ierse katholieke kerk is echter bang dat de invoering van de euro een streep door de rekening van de kerkcollectes betekent. De Europese munt is immers een stuk minder waard dan het pond, waardoor de kerk vreest dat als de Ieren in plaats van een pond gemakkelijkheidshalve een euro zullen geven, de inkomsten van de collectes met 20 procent zullen dalen. De Ierse kerk voert dan ook volop actie om de gelovigen ertoe aan te zetten niet één, maar minstens twee euro te schenken. In België blijkt het zo'n vaart niet te lopen. Toon Osaer: "Nee, we zullen zeker geen campagne voeren die de kerkgangers ertoe moet aanzetten om meer te geven. Het staat hen ook na de invoering van de euro geheel vrij om te doneren wat hen goeddunkt. Maar als ze een euro willen geven, dan zal daar allerminst om gerouwd worden."

.

Nu in het nieuws