Op zoek naar alternatief voor Zuidelijk Eiland

Print
De burgemeesters van Bornem, Niel, Puurs en Schelle hebben, in een gezamenlijke motie, de Vlaamse regering gevraagd om het gebied van het Zuidelijk Eiland, een natuurgebied in Bornem (grenzend aan Puurs, met Niel en Schelle als buren aan de overkant van het kanaal Brussel -Schelde), te beschermen. Maar minister Stevaert aarzelt. Hij vraagt de gemeentebesturen om, als beter alternatief, zelf op zoek te gaan naar volwaardige inplantingplaatsen voor watergebonden industrie.
"De Vlaamse regering moet het hele gebied van het Zuidelijk Eiland van industrie vrijwaren en een passend statuut geven ter bescherming van en in overeenstemming met de ecologische waarde van de site." Dat is de suggestie van de burgemeester Van Eetvelt van Bornem en zijn collega's van Puurs, Niel en Schelle in een gemeenschappelijke brief aan Steve Stevaert, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie.

De burgemeesters stellen voor dat de Vlaamse regering, in het kader van het Sigmaplan, het Zuidelijk Eiland inricht als schorre- of overstromingsgebied en de site voordraagt als Europees Habitatrichtlijngebied. "Want zo toont Vlaanderen dat het zich bewust is van de ecologische, landschappelijke en toeristische waarde van dit gebied." De burgemeesters suggereren dat de Vlaamse regering het gebied zou kopen de bestemming wijzigen.
Maar Vlaams minister Stevaert aarzelt. "Bij het bepalen van de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied moet ook rekening worden gehouden met de schaarste aan watergebonden industriezones en de effecten op de mobiliteit," merkt Stevaert op. Hij suggereert dat de vier burgemeesters helpen bij het vinden van een volwaardig alternatief voor watergebonden inplantingen. Stevaert wijst nog op de financiële aspecten en suggereert "dat ook op deze punten de gemeenten een inbreng zouden doen".
Nu in het nieuws