Dodehoekspiegel voor Zoerselse vrachtwagens

De vrachtwagens van de gemeentelijke diensten van Zoersel worden binnenkort uitgerust met een anti-dodehoekspiegel. De gemeenteraad, die donderdagavond bijeenkwam, keurde deze princiepsbeslissing unaniem goed. Schepen van Verkeersveiligheid Bob Peeters (Agalev) wees erop dat alle vrachtwagens boven de 3,5 ton zouden moeten beschikken over een anti-dodehoekspiegel.

JAVS

"We waren daar enkele maanden geleden al voorstander van, toen we een nieuwe vrachtwagen aankochten. Nu trekken we deze lijn door naar alle camions van de gemeentelijke diensten". Op vraag van enkele raadsleden beloofde burgemeester Katrien Schryvers (CVP) een campagne op touw te zetten, waarbij alle Zoerselse bedrijven dringend worden verzocht om tot dezelfde maatregel over te gaan. "We kunnen zelfs aannemers die voor de gemeente Zoersel werken, dwingen om hetzelfde te doen. Zoniet vallen ze uit de boot", stelde schepen Wim Van Haegendoren (VU). Katrien Schryvers deed er nog een schepje bovenop. "Ik wil aan de afgevaardigden van de intercommunales vragen om dit idee ook daar door te drukken, zodat andere gemeenten ons voorbeeld volgen. In het parlement kan dit eveneens ter sprake komen", zegde zij. Partijgenote Wivina Demeester was een goed verstaander. "Alleen de federale regering kan het invoeren van zulke spiegels doen verplichten. Toch wil ik erop aandringen dat de vrachtwagens van de diensten van het Vlaamse Gewest met deze apparatuur worden uitgerust".

Nu in het nieuws