Stad Turnhout start woningbehoeftestudie

Print
De stad Turnhout gaat de opdracht geven aan een studiebureau om in het licht van het ruimtelijk structuurplan een woningbehoeftestudie op te maken. Dat was in het verleden niet aan Stramien, de ontwerper van het structuurplan, toegekend omdat Turnhout meende die studie zelf wel te kunnen doen.
Dat bleek niet het geval te zijn. Zo'n woningbehoeftestudie houdt in de eerste plaats een inventaris in van de bestaande toestand. Daarbij worden alle verschillende soorten woongelegenheden opgenomen. "Wat we ook willen toevoegen, zijn de prognoses van het aantal gezinnen en inwoners die we tegen 2007 in onze stad verwachten", zei Mon Römer, diensthoofd ruimtelijke ordening. In de studie zou ook een deel beleid worden uitgeschreven. "We kunnen per wijk bekijken wat we gaan doen. Bijvoorbeeld welke buurten behoefte hebben aan eensgezinswoningen, welke wijken appartementen kunnen gebruiken, enzovoort", zei Römer. De studie moet betrekkelijk worden klaargemaakt en zal naar schatting één miljoen frank kosten.
Nu in het nieuws