Stoepen Culenborglaan in erbarmelijke staat

Print
De CVP-fractie van Hoogstraten kloeg tijdens de gemeenteraad de slechte toestand van de voetpaden in de Culenborglaan aan. Blijkbaar is de toestand in de omgeving van VITO en gemeenteschool schrijnend. Volgens CVP’er Herman Verlinden kunnen de voetpaden met hulp van VITO vrij goedkoop worden opgemaakt.
Het college vraagt zich af waarom de CVP daar de aandacht niet op vestigde toen de planning van het opmaken van de voetpaden in de fusiegemeente besproken werd. Burgemeester Arnold Van Aperen verduidelijkte dat het de bedoeling is om dit jaar de voetpaden in de omgeving van de kerkhoven te herstellen. Wateroverlast in de omgeving van Minderhoutsestraat wordt aangepakt Hoogstraten - De omgeving van de Minderhoutsestraat en het Van Aertselaerplein krijgt bij hevige regenval heel veel water te verwerken. Het is alsof al het water uit de buurt daar bijeenkomt. De afvoer via de Molenbeek wordt in het kader van de herinrichting aangepast. Het hemelwater wordt dan losgekoppeld van de riolering. Het gaat om een eenvoudige ingreep. Op die manier hoopt het stadsbestuur de tijdelijke wateroverlast te kunnen bedwingen. In 2000 werd de Molenbeek, die ingebuisd werd, volledig gereiningd. A.O. Veilig naar school fietsen Hoogstraten - Agalev drong er bij het college op aan om op een gecoördineerde manier actie te voeren voor meer veiligheid van de naar de scholen fietsende kinderen. Het college wil wachten op een initiatief van de verkeersraad. Volgens raadslid Juul Verhulst zijn er sowieso een aantal knelpunten die moeten aangepakt worden. Volgens hem bevinden zich de zebrapaden op de kruispunten van de Vrijheid met de Boschstraat en de Karel Boomstraat, op de verkeerde plaats. Het politietoezicht aan de kerk moet uitgebreid worden tot na 8.30 uur. “Dan komen de lagere schoolkinderen er pas aan. Zij hebben zeker assistentie nodig bij het oversteken van de drukken Vrijheid.”, meent Juul Verhulst. Het college laat wel weten dat de Meerpaal, lagere school in Meer, na Minderhout ook start met een fietspoolproject. A.O.
Nu in het nieuws