CVP wil horeca 'uit het donker lichten'

De CVP heeft een toekomstvisie uitgewerkt om de horeca "uit het donker te lichten". Volgens de partij is er te weinig aandacht voor de structurele problemen van de sector. In haar toekomstvisie formuleert de CVP enkele voorstellen die de horeca kwalitatief ten goede moeten komen. Stefaan De Clerck, Trees Pieters en Eddy Schuermans stelden de toekomstvisie donderdag in Brussel voor. In België werken zo'n 165.000 mensen in de horeca, waaronder 60.000 als zelfstandige. Ondanks het economisch belang van de sector is er volgens de CVP geen doelgericht horecabeleid. De CVP is dan ook van oordeel dat er moet uitgegaan worden van een brede visie. "De horeca is niet alleen een belangrijke economische branche. De sector heeft ook een steeds belangrijkere maatschappelijke functie te vervullen," aldus Stefaan De Clerck. Volgens de CVP heeft de horeca een aantal grote uitdagingen. De sector kampt met problemen van zwartwerk en zwartverkoop. Langs de andere kant staan steeds meer uitbaters met hun rug tegen de muur doordat ze gebonden zijn aan zware afnameplichten of doordat ze enkel bij brouwerijen en bierhandelaren terechtkunnen voor een kapitaal.

BELGA

Om aan die structurele problemen te verhelpen, wil de CVP een aantal maatregelen ingevoerd zien. Om het zwartwerk te ontraden stelt de partij voor om een bedrijfs-werk-week-rooster in te voeren. Dat rooster zal alle functies en uren vermelden die nodig zijn voor de komende werkweek. "Een dergelijk systeem is beter, zowel voor de uitbaters, die flexibeler kunnen werken, als voor de controleurs," aldus Pieters.

De CVP wil ook een forfaitair systeem ingevoerd zien voor occasionele arbeid, zoals dat nu in de fruitteelt al het geval is. Verder pleit de CVP voor een werkurenkrediet voor jobstudenten, waardoor ze niet alleen in de zomermaanden onder het systeem van verminderde bijdragen vallen.

Om financiële fraude te voorkomen, stelt de CVP een aantal fiscale maatregelen voor; BTW-harmonisatie in de EU, volledige aftrekbaarheid van de restaurantskosten en de mogelijkheid tot financiële steun voor de sector, vooral voor starters. "Tegenwoordig lijken banken niet snel bereid om beginnende horecazaken krediet te verschaffen," aldus De Clerck.

De CVP steunt ook het bestaande decreetvoorstel om de openingsbelasting tot een nultarief terug te brengen, zij het onder voorbehoud. "Het terugbrengen van die taks mag het professioneel niveau van de sector niet naar beneden halen," zegt De Clerck. De CVP wil ook dat de Belgische regelgeving inzake de exclusieve afnameplicht strenger wordt dan de Europese, om "een nieuwe vorm van lijfeigenschap te voorkomen.

Nu in het nieuws