Eénkindpolitiek in China stopgezet

De Chinese regering heeft haar éénkindpolitiek na 21 jaar laten varen. Echtparen mogen vanaf nu onder bepaalde voorwaarden twee kinderen ter wereld brengen. De directeur van het Chinese Instituut voor Bevolkingsvraagstukken vertelde dat koppels waarvan beide partners afkomstig zijn uit gezinnen met een kind en die beiden geboren zijn na de invoering van de geboorteregel in 1980 nu twee kinderen ter wereld mogen brengen.

De versoepeling geldt wel voor gebieden waar al heel veel mensen wonen, zoals de grootsteden Peking en Shanghai. Op het platteland mochten echtparen al een tweede kindje krijgen als het eerste een meisje was. Ook leden van etnische minderheden in China kregen reeds de toestemming om twee of meer kinderen te houden. China telt momenteel zo'n 1,26 miljard inwoners. De Chinese regering voerde de geboorteregel in om het grote bevolkingsoverschot in de republiek in te dijken

Nu in het nieuws