Op 30 september "Mars tegen Drugs" door Brussel

Print
Op 30 september zal in Brussel een "Mars tegen Drugs" plaatshebben. Het gaat om een initiatief van ouders van drugverslaafden en drugdoden en dokter Luc Beaucourt van het UZ Antwerpen. Ze willen daarmee protesteren tegen het 'gedoogbeleid' van de regering en pleiten voor meer preventie en een betere opvang van druggebruikers. Onlangs stierven in ons land enkele jongeren aan de nieuwe drug PMA.
BR>
De ouders, die zich verzameld hebben in het comité "Ouders tegen Drugs" willen niet dat de versoepeling van de drugswet van 1921, zoals die is voorzien in de drugnota van de federale regering, er komt. Die nota moet in het najaar in het parlement worden gestemd en maakt het persoonlijk gebruik van cannabis niet langer strafbaar, behalve wanneer er sprake is van problematisch gebruik. Gebruik van harddrugs en handel in alle drugs blijven volgens de nota wel verboden.

De organisatoren van de mars vinden dus dat er een duidelijk vervolgbeleid moet komen, maar willen niet dat druggebruikers in de gevangenis terechtkomen. "We vragen meer opvangplaatsen waar ze geholpen kunnen worden, want er zijn er op dit ogenblik te weinig. Bovendien gebeurt de behandeling nu enkel uit vrije wil, terwijl vele verslaafden willoos zijn geworden", aldus Josephine Smiths, wiens zoon stierf door een overdosis. "Het is ook zo dat de ziekenhuizen niet getraind zijn in opvang van drugslachtoffers en het personeel er vaak met onbegrip op reageert", zo getuigt dokter Beaucourt die op de spoedafdeling van het Antwerpse UZ werkt. "Wij falen daarin werkelijk al jaren", zo zegt hij.

Verder vinden de "Ouders tegen Drugs" dat er meer preventie nodig is. Ze pleiten daarom voor een "consequent anti-drugsbeleid" op school. Zo stellen ze bijvoorbeeld voor om bij de scholieren ouder dan 16 onaangekondigde drugstests te doen, de resultaten bekend te maken aan de ouders en indien nodig en begeleidingsplan op te stellen. Ze vinden ook dat de ouders beter voorgelicht dienen te worden omdat die vaak niet tijdig genoeg de symptomen van een verslaving herkennen. Om hun eisen kracht bij te zetten verzamelden de initiatiefnemers van de mars al 60.000 handtekeningen. Ze zullen die op 19 september overhandigen aan de federale regering.
De 'Mars tegen Drugs', die volgens de organisatoren een "a-politieke en serene" mars wil zijn, vertrekt op 30 september om 14.30 uur aan de Albert II-Laan in Brussel.

.

Nu in het nieuws