Eén schoolomgeving op vier onveilig

Print
De veiligheid van schoolomgevingen is in één geval op vier onaanvaardbaar voor voetgangers. In één geval op twee is dat evenzo voor fietsers. Dat blijkt uit een anlyse die Test-Aankoop in 57 Belgische steden en gemeenten uitvoerde. De resultaten staan gepubliceerd in het maandblad van de verbruikersorganisatie.
BR>
Uit een enquête bij 329 schooldirecties waarop één/derde antwoordde, blijkt dat 51 procent de situatie als problematisch ervaart voor fietsers en 31 procent voor voetgangers. Negenenveertig procent noemt het autoverkeer in de schoolomgeving "een probleem". Zevenenvijftig procent signaleert weliswaar dat de afgelopen vijf jaar veranderingen werden aangebracht aan de verkeerssituatie voor de schoolpoort. In vier gevallen op vijf droeg dit bij tot meer verkeersveiligheid. Ook 55 procent van de schoolroutes wijzigde, in twee van de drie gevallen in positieve zin.

Aan de hand van een checklist, opgesteld samen met het Belgisch Insituut voor Verkeesveiligheid, werd vervolgens in de 57 steden en gemeenten de situatie aan de schoolpoort bestudeerd. In 11 gevallen werd de toestand voor alle zwakke weggebruikers als problematisch beoordeeld. In drie steden, Luik, Hoei en Virton, was dat specifiek ook het geval voor voetgangers. Opvallend is dat slechts in 35 procent van de gevallen de aanwezigheid van een school duidelijk zichtbaar aangeduid was voor autobestuurders.

Meer problematisch is de ruime schoolomgeving waarbij TA-enquêteurs de routes naar de scholen bestudeerden. Eerste opvallende vaststelling is dat veiligheidsmaatregelen slechts beperkt aanwezig zijn. Slechts in 1 procent waren autovrije zones of straten in woonerf aanwezig. Slechts in 11 procent is dat het geval voor straten in zone 30. Zoals gezegd, is in 1 geval op 4 de situatie niet veilig voor voetgangers en in 1 geval op 2 niet voor fietsers. In 8 gevallen op 10 is er zelfs niet de minste infrastructuur voor fietsers.
Nu in het nieuws