Raadsels rond 'geniale uitvinding'

Wie heeft wie voor de gek gehouden? Heeft Roel Pieper als Philips-bestuurder zijn broodheer een geniale uitvinding onthouden met de bedoeling er zelf mooie sier mee te maken? Of is Pieper het slachtoffer geworden van Jan Sloot die hem een niet-bestaande uitvinding heeft aangesmeerd? Of was het juist Pieper die geprobeerd heeft de uitvinder een oor aan te naaien?

GPD

Het antwoord op die vragen blijft onbeantwoord in het tweede en laatste deel van een verhaal in zakenblad Quote over een uitvinding waarmee het mogelijk zou zijn om 64 films op een huis-tuin-en-keukenchip op te slaan. Met die technologische vondst zouden alle films die ooit zijn gemaakt op één cd-tje kunnen worden gezet.

De man die voor duidelijkheid zou kunnen zorgen is uitvinder Jan Sloot, maar hij overleed op 11 juli 1999. Dat was enkele dagen voordat contracten getekend zouden worden, de technologie zou worden overgedragen en de zilvervloot zou binnenvaren. De broncode voor de uitvinding, die een revolutie zou hebben betekend voor de opslag van digitale gegevens, is sindsdien spoorloos. Heeft Sloot, die angstvallig over zijn geheim waakte, de code meegenomen in zijn graf? Ligt ze nog ergens in een kluis? Of heeft iemand de code achterover gedrukt? Of heeft de uitvinding nooit bestaan?

Philips-technici zagen er niets in. Het beeld van een demosysteem dat na de dood van Sloot is gevonden, blijkt van mindere kwaliteit. Het apparaatje kan stukken video afspelen, maar bevat niet de 'vinding'. Ook ingehuurde detectives hebben de broncode niet boven water gekregen.

Pieper, investeerder Marcel Boekhoorn, keukenhandelaar Leo van Mierop, de familie Sloot en andere betrokkenen; allemaal hoopten ze mee te delen in een project van honderden miljoenen, wellicht miljarden. De winst is uitgebleven en investeerders als Boekhoorn en Pieper hebben er zelfs enkele miljoenen op toegelegd.

Aan het slot van het verhaal in Quote duikt Jos van Rossem op, een voormalige handelaar in sigarettenautomaten en een oude zakenpartner van Sloot. Hij beweert sinds november 1998 te beschikken over een patent op diens vinding. Zou het dan toch... Bij Philips hult men zich in stilzwijgen over de gang van zaken. Volgens ingewijden wordt er wel gegniffeld over de wijze waarop oud-bestuurder Pieper in de publiciteit is gekomen. Pieper verliet Philips op 1 juni 1999 na een dienstverband van goed een jaar. Naar eigen zeggen omdat hij geen steun kreeg voor zijn strategie ten aanzien van set-top boxen. De gang van zaken rond de uitvinding van Sloot wekt de indruk dat Pieper met allerlei eigen handeltjes bezig was, toen hij nog in dienst was van het elektronicaconcern. Philips doet geen moeite om dat tegen te spreken.