"Topmanagers kennen eigen IT-systemen te weinig"

Topmanagers zijn vaak niet bekend met de mogelijkheden van hun eigen IT-systemen. De forse it-investeringen van multinationals zijn dan weggegooid geld. Tot deze conclusie komt drs. ir. Guus Pijpers in zijn proefschrift over het gebruik van informatietechnologie door topmanagers.

GPD

Een topman in een bedrijf zou eigenlijk hulp moeten krijgen van een persoonlijke IT-coach, meent Pijpers.

"Ik ken een topman, wiens naam ik niet kan noemen, die tot voor kort niet kon e-mailen. Maar nu zijn dochter naar Amerika vertrekt, kan hij er niet langer onderuit. Bellen is veel te duur, je leert maar e-mailen", zei z'n dochter. Nu is hij voorzichtig bezig zijn eerste berichtjes via de computer te verzenden."

Deze anekdote onderstreept de belangrijkste conclusie uit Pijpers proefschrift. Pijpers ondervroeg 87 topmanagers van 21 multinationals met Europa als thuisbasis, naar hun kennis van en ervaring met de systemen voor informatietechnologie. De managers wilden alleen meewerken onder de voorwaarde dat hun naam en de naam van hun bedrijf geheim zouden blijven.

Pijpers kwam tot de conclusie dat slechts drie factoren van belang zijn bij de beïnvloeding van mening, houding en gebruik van managers ten opzichte van it-systemen. "Een manager moet zichtbaar plezier hebben, hij moet een zekere mate van zelfredzaamheid hebben en moet een redelijke ondersteuning krijgen vanuit de organisatie. Iemand leert nu eenmaal makkelijker als hij er plezier in heeft en als hij de systemen in z'n eentje onder de knie kan krijgen. Pas als een manager er lol in krijgt, kan hij echt rendement uit zijn dure IT-systemen halen."

Het was Pijpers opgevallen dat veel bedrijven flink wat geld pompen in verbetering van de informatietechnologie, zonder dat dit een evenredige verhoging van de productiviteit oplevert. "Een topmanager moet op een dag wel honderd beslissingen nemen. Sommige dingen beslist hij met zijn gevoel. De meeste besluiten komen echter voort uit de informatie die hij tot zich kan nemen. Het is eigenlijk heel simpel. Beter gebruik van IT leidt tot betere en snellere informatie en dat leidt weer tot betere besluiten. Verbetering van (het gebruik van) de informatiestroom kan een bedrijf dus flink vooruit helpen."

Pijpers is groot voorstander van IT-mentorschap. "Topmanagers kunnen veel baat hebben bij een it- coach. Een cursus van een week heeft geen zin want daar heeft zo'n manager de tijd niet voor. Zoek een deskundige op IT-gebied binnen het bedrijf - die hebben de meeste bedrijven wel ergens rondlopen - en stel hem aan als mentor. Spelenderwijs en via internet kunnen de belangrijkste systemen de revue passeren. Ook voor een topmanager geldt dat leren best leuk mag zijn."