Boek 'Mensen en andere dieren' voorgesteld

Er werden in de Westerse wereld nog nooit zoveel gezelschapsdieren gekoesterd als de laatste dertig jaar. Maar er zijn ook nooit zoveel gezelschapsdieren naar het asiel afgevoerd. 'Mensen en andere dieren'is een nieuw boek dat een interdisciplinaire kijk biedt op deze en andere relaties tussen mensen en andere dieren.

BELGA

De auteurs beschouwen dieren niet als objecten, maar als levende, voelende wezens die een belangrijke rol spelen in het leven van de mens. Geertrui Cazaux, criminologe aan de Universiteit Gent, stond in voor de eindredactie. Het boek kan opgedeeld worden in vier delen: gestart wordt met enkele ethische vragen zoals de mens-dier relatie in het ethisch vegetarisme. In een tweede deel wordt de wetgeving in Vlaanderen op het vlak van bescherming en welzijn van de dieren op een rijtje gezet. Een derde deel heeft het over de relatie mens en andere dieren. De verhouding tussen de dieren als voedsel en de veeteelt, wilde dieren en dierentuinen en het verband tussen dierenmishandeling en geweld tegenover mensen zijn enkele voorbeelden. Een laatste deel heeft het over positieve aspecten in de relatie tussen mensen en dieren, aldus Cazaux.

De hoofdstukken werden geschreven door auteurs die vanuit hun discipline een eigen kijk bieden op een bepaald onderwerp. "De titel 'Mensen en andere dieren' is niet zomaar gekozen", zegt Geertrui Cazaux. "Met de titel willen we de kloof die impliciet vervat zit in de terminologie 'mensen en dieren' overstijgen. Dieren voelen zich niet uitsluitend thuis in de natuur, mensen kunnen niet alleen aanspraak maken op cultuur. Dieren hebben namelijk ook bepaalde eigenschappen die in meer of mindere mate ook bij mensen terug te vinden zijn", aldus Cazaux.

'Mensen en andere dieren. Hun onderlinge relaties meervoudig bekeken', uitgeverij Garant, 391 blz., kost 1.390 Bef. Meer info bij Geertrui Cazaux, vakgroep Grondslagen en Geschiedenis van het Recht, Universiteitsstraat 4, 9000 Gent (09/264.67.93).